دیگه از صفحه ذهنم اسمت و پاک میکنم

                                                    دلم و زیر پاهای عشق تو خاک میکنم

یادت و به دست رویاهای پوچم میسپارم

                                                      لحظه هاروواسه دیدنت دیگه نمیشمارم

قلب من بازیچه عشق تو نیست این و بدون

                                                     ظاهروباطنت و دیگه به من دادی نشون

آسمون عشق تو پر از ستارست میدونم

                                                 اونی که تو بازی عشق تو میبازه منم

باچشمات گل های آرزوم و آبپاشی نکن

                                                      روزهای عاشقیمون رو دیگه نقاشی نکن

نمیخوام که حرفی از گذشته هامون بزنی

                                                 حرمت پاکی عشقم و دوباره بشکنی