بوسه یعنی وصل شیرین دو لب


بوسه یعنی عشق در اعماق شب


بوسه یعنی مستی از مشروب عشق


بوسه یعنی آتش و گرمای تب


بوسه یعنی لذت از دلدادگی


لذت از دیوانگی لذت ز شب


بوسه یعنی حس طعم خوب عشق


طعم شیرینی به رنگ سادگی


بوسه آغازی برای ما شدن


لحظه‏ای با دلبری تنها شدن


بوسه سرفصل کتاب عاشقی


بوسه رمز وارد دلها شدن


بوسه آتش می‏زند بر جسم و جان


بوسه یعنی عشق من با من بمان


شرم در دلدادگی بی‏معنی است


بوسه بر می‏دارد این شرم از میان


طعم شیرین عسل از بوسه است


پاسخ هر بوسه‏ای یک بوسه است


بهترین هدیه پس از یک انتظار


بشنوید از من فقط یک بوسه است


بوسه را تکرار می‏باید نمود


بوسه یعنی عشق و آواز و سرود


بوسه یعنی وصل جان‏ها از دو لب


بوسه یعنی پر زدن یعنی صعود


بوسه یعنی شادی و شور و نشاط


بوسه یعنی عشق خالی از گناه


بوسه یعنی قلب تو از آنه من


بوسه یعنی تو همیشه ماله من